Samfunnsansvar

Etiske retningslinjer for Aller-konsernet (Code of conduct)

Aller-konsernet i Norden ønsker å utvise og fremme ansvarlighet samt bærekraftig økonomisk og miljømessig utvikling i det samfunnet Aller-selskapene driver utgivelser i. Denne atferden skal være forenlig med og avbalansert i forhold til en fortsatt sunn forretningsmessig utvikling for konsernet.

En av Aller-konsernets viktigste verdier er respekt for omgivelsene, samfunnet, konkurrentene og kundene - ikke minst respekten de ansatte har for hverandre. Det er også viktig for Aller å respektere og støtte menneskerettighetene og arbeidstakerstandarder.

Dette har vært en del av virksomhetens fundament helt siden Aller startet i 1873.

Aller-konsernet har derfor utarbeidet etiske retningslinjer for å fremme ansvarlig atferd som skal etterleves av selskapene og medarbeiderne i konsernet. Disse retningslinjer omfatter i hovedtrekk:

Formål
Lovgivning
Ansettelsesforhold
Miljø og sikkerhet
Interessekonflikter
Korrupsjon og bestikkelser
Ytringsfrihet
Formidling

Som medihus har vi et viktig samfunnsoppdrag:
Vi skal sørge for nødvendig tilgang på nyheter og informasjon, vi skal være en arena for debatt, kritikk og kommentarer og vi skal granske offentlige myndigheter, næringsliv og andre organisasjoner kritisk for å hindre overgrep og maktmisbruk.